Pengurus Pusat

Struktur Organisasi
Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Nomor: 04.a/A.II.04/10/2016

Tentang

LEMBAGA TA’LIF WAN NASYR NAHDLATUL ULAMA (LTN NU) ANTAR WAKTU

Tanggal: 19 Muharram 1438 H/ 20 Oktober 2016

Susunan Pengurus LTN NU Antar Waktu

Penasehat:

Ahmad Said Asrori
Drs. H. Imam Azis
Dr. Asrorun Niam
Ahmad Bagja
Dr. Hj. Sri Mulyati
Dr. H. Ulil A. Hadrawi, M. Hum

Ketua : Hari Usmayadi, M.Kom, M.M.
Wakil Ketua   : Saiful Hadi Idham Kholid
Wakil Ketua   : Drs. A. Ma’ruf Asrori
Wakil Ketua   : Ahmad Ashif Shofiyullah
Wakil Ketua   : Azwar Anas
Wakil Ketua   : Hakim Jayli
Wakil Ketua   : Mohamad Subhan
Wakil Ketua   : Bambang Susanto
Wakil Ketua   : Didik Suyuthi
Wakil Ketua   : Mashudi Umar
Wakil Ketua   : Muhammad Mashudi
Wakil Ketua   : Tomy C. Gutomo

Sekretaris      : Syafiq Aleiha
Wakil Sekretaris        : Khoirul Anam
Wakil Sekretaris        : Mukafi Niam
Wakil Sekretaris        : Munawwir Azis
Wakil Sekretaris        : Mustiko Dwipoyono
Wakil Sekretaris        : Ainun Najib
Wakil Sekretaris        : Rifki Amin
Wakil Sekretaris        : Fariz Alhaizar
Wakil Sekretaris        : Ayi Fahmi
Wakil Sekretaris        : Misbahul Munir
Wakil Sekretaris        : Choirul Anwar
Wakil Sekretaris        : M. Yunus
Wakil Sekretaris        : Heri Fadil

Bendahara                : Agus Susanto
Wakil Bendahara      : Dr. Munawar Fuad Noeh
Wakil Bendahara      : Moch. Ichwan
Wakil Bendahara      : Faridu Asrihi, Lc
Wakil Bendahara      : Abdul Malik